WKata - Áttekintés

| Áttekintés | Telepítés | Regisztráció | Felhasználói útmutató | Példák |

Lekérdező program

A WKata gafikus lekérdező program az önkormányzatok ingatlanvagyon-kataszteréhez kapcsolódó szöveges és grafikus információkat fogja össze. A szöveges adatokat a Promaker Bt. ingatlanvagyon-kataszter programjából (KATA) veszi át. Lehetővé teszi a kormányrendeletben előírt adatok teljeskörű megtekintését, szűrési feltételek megadásával csoportok képzését. A csoportok adatai összegezhetők, illetve listázhatók. A listák közevetlenül nyomtathatók, fájlba menthetők, vagy további feldolgozásra a vágólapon keresztül más Windows alatt futó programok (pl. Wordpad, WinWord, Excel, ...) számára átadhatók. A rendszer képes grafikus adatok kezelésére is. Az ingatlanokról készült fotók, műszaki rajzok sok olyan információt hordoznak magukban, amelyek egy szöveges adatbázisban nem, vagy csak nehezen írhatók le.

Főbb funkciók:

Integrált térinformatikai modul

Az ingatlanok vizsgálatakor sok esetben fontos szempont az, hogy hol, milyen környezetben, a település mely részén fekszenek. A WKata kiegészítő modulja (Integrált térinformatikai modul) digitális térkép illesztésére is képes, így az ingatlanok településen belüli elhelyezkedésük alapján is csoportosíthatók, kereshetők. Az Integrált térinformatikai modul teljes mértékben beépül a lekérdező rendeszerbe, használata nem igényel térinformatikai előképzettséget. Az Integrált térinformatikai modul biztosítja az alapvető térinformatikai funkciókat (rétegek kezelése, nagyítás-kicsinyítés, elemek kiválasztása) és mivel a lekérdező modullal egybe van építve, azért a programból való kilépés nélkül, közvetlenül lehet az elemzéseket az ingatlanokra végrehajtani.

Főbb funkciók, amelyek a leggyakrabban feltett, térbeli vonatkozású kérdések megválaszolását teszik lehetővé:

Aktuális információk: http://www.tring.hu/wkata/